Gawain 6: POSTER – MAKING TAYO! Mula sa tekstong iyong nabasa, gumawa ng isang poster na naglalayong magpakita ng kahalagahan ng ugnayan ng pamahalaan at pamilihan, ito ay maaaring gawin sa isang malaking cardboard o kartolina. Maaaring gawing basehan ang rubrik sa ibaba para saiyong final output. PAMANTAYAN DISKRIPSYON PUNTOS KAWASTUHAN 10 NILALAMAN 10 Ang poster ay tumutugma sa paglalarawan at konsepto sa ibinigay na paksa. Wasto at makatutuhanan. May pinagbatayang artikulo, pag-aaral, at pagsasaliksik sa mga ipinapakitang kaisipan sa poster May sariling istilo sa paggawa ng poster. Gumamit ng mga angkop na estratihiya o teknik upang maging kaaya-aya ang pinal na gawa. PAGKAMALIKHAIN 10,

Posted on


Gawain 6: POSTER – MAKING TAYO! Mula sa tekstong iyong nabasa, gumawa ng isang poster na naglalayong magpakita ng kahalagahan ng ugnayan ng pamahalaan at pamilihan, ito ay maaaring gawin sa isang malaking cardboard o kartolina. Maaaring gawing basehan ang rubrik sa ibaba para saiyong final output. PAMANTAYAN DISKRIPSYON PUNTOS KAWASTUHAN 10 NILALAMAN 10 Ang poster ay tumutugma sa paglalarawan at konsepto sa ibinigay na paksa. Wasto at makatutuhanan. May pinagbatayang artikulo, pag-aaral, at pagsasaliksik sa mga ipinapakitang kaisipan sa poster May sariling istilo sa paggawa ng poster. Gumamit ng mga angkop na estratihiya o teknik upang maging kaaya-aya ang pinal na gawa. PAGKAMALIKHAIN 10
Answer:

mgandang halimbawa ang palengke na maraming tao (pwedeng stikman hehe)

Explanation:

ito ang aking napili dahil ito ang paksa at tinatalakay sa module

hope it help po mwa mwa

Leave a Reply

Your email address will not be published.