Gawain A kung di darat. Panuto: Lagyan rg ang pangungusap na dapat maitala sa journal at 1. paglalarawan ng mga bagay 2. paglaharan ng isang panutong pampagluluto 3. taguan ng pera 4. isang obserbasyon 5. isang smartphone 6. isang impresyon sa mga nakasalarnuhang tao isang imbakan ng tubig 8. isang tapunan ng basura 9. isang sum vungan ng mga lihim 10. isang talaan ng mga lugar na napuntahan at balak puntahan

Posted on


Gawain A kung di darat. Panuto: Lagyan rg ang pangungusap na dapat maitala sa journal at 1. paglalarawan ng mga bagay 2. paglaharan ng isang panutong pampagluluto 3. taguan ng pera 4. isang obserbasyon 5. isang smartphone 6. isang impresyon sa mga nakasalarnuhang tao isang imbakan ng tubig 8. isang tapunan ng basura 9. isang sum vungan ng mga lihim 10. isang talaan ng mga lugar na napuntahan at balak puntahan​

Answer:

paayus nung numbers please for I couldnt answer that

Leave a Reply

Your email address will not be published.