Gawain I, Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. , 2022Ayon sa kuwento, bakit mahalagang igalang ang ideya o suhestiyon ng kapuwa? , 1. _______________________________, 2022Ano ang ipinapakita natin kapag iginagalang natin ang ideya at suhestiyon ng ating kapuwa? (Magbigay ng dalawang sagot mula sa dayalogo) , 2. ______________________________, 3. ______________________________ , 2022Ano ang maaaring mangyari kapag hindi tayo nakinig sa ideya o suhestiyon ng ating kapuwa? (Magbigay ng dalawang sagot) , 4. ______________________________, 5. ______________________________, pa answer po

Posted on


Gawain I


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
•Ayon sa kuwento, bakit mahalagang igalang ang ideya o suhestiyon ng kapuwa?
1. _______________________________
•Ano ang ipinapakita natin kapag iginagalang natin ang ideya at suhestiyon ng ating kapuwa? (Magbigay ng dalawang sagot mula sa dayalogo)
2. ______________________________
3. ______________________________
•Ano ang maaaring mangyari kapag hindi tayo nakinig sa ideya o suhestiyon ng ating kapuwa? (Magbigay ng dalawang sagot)
4. ______________________________
5. ______________________________

pa answer po​

Answer:

1.May karapatan din silang magbigay ng opinyon na dapat nating irespeto at isa din ito sa paraan upang magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng silid-paaralan

2. Ang iyong opinyon ay instrumento ng pagpapahayag ng damdamin tungkol sa isang paksa

3.Nakakatulong ang opinyon para magbago ang pananaw ng ibang indibidwal sa isang paksa o isyung panlipunan.

Explanation:

yan po sagot ko

Leave a Reply

Your email address will not be published.