Gawain Pagkatuto Bilang 1: Tukuyin ang sinaunang kabihasnan na mayroong kontribusyong ipinakikita sa larawan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel UR Yo BA | 12, cim

Posted on


Gawain Pagkatuto Bilang 1: Tukuyin ang sinaunang kabihasnan na mayroong kontribusyong ipinakikita sa larawan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel UR Yo BA | 12, cim​

Answer:

1. SHANG-KASANGKAPANG BRONZE Lalong tumibay ang mga kagamitan Dahil sa bronze age mula metal , dahil ito ay nahaluan ng ibang mineral.

 

2. SUMER-ZIGGURAT Ito ay nagsilbing pook-sambahan ng mga Sumerian at tirahan ng mga pari.Dito rin nagsimula ang bagong relihiyon mula sa mga taga south america.

3. INDUS-PICTOGRAPH Ito ay ang pag-ukit ng mgalarawan gallng sa paligid. Dito makikita ang sinaunang sibilisasyon na mayroong kanal at malinis na tubig. Dito rin makikita ang sinaunang gripo and protektadong bahay na hindi mainit.

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.