Gawain sa Pagkatuto 3: Ang paghahalaman ay nangangailangan ng masusing, pagpaplano upang maging matagumpay. Gamit ang inyong natutunan sa, paggagawa ng disenyo ng halamang omamental, gumawa ng plano ng taniman ng, halamang ornamental Narito ang isang halimbawa ng disenyo ng taniman. Maaari, mo itong maging modelo sa iyong gagawin. Ang iyong ginawa ay mamarkahan gamit, ang rubriks na nasa susunod na pahina.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto 3: Ang paghahalaman ay nangangailangan ng masusing


pagpaplano upang maging matagumpay. Gamit ang inyong natutunan sa
paggagawa ng disenyo ng halamang omamental, gumawa ng plano ng taniman ng
halamang ornamental Narito ang isang halimbawa ng disenyo ng taniman. Maaari
mo itong maging modelo sa iyong gagawin. Ang iyong ginawa ay mamarkahan gamit
ang rubriks na nasa susunod na pahina.

Answer:

@jacejunior15:£

Leave a Reply

Your email address will not be published.