Gawain sa pagkatuto Bilang 1: Panuto: Magbigay ng limang halimbawa ng uri ng Awiting Bayan at ang kahuluga nito., Uri ng Awiting Bayan: Kahulugan: , 1. , 2. , 3. , 4. , 5.

Posted on


Gawain sa pagkatuto Bilang 1: Panuto: Magbigay ng limang halimbawa ng uri ng Awiting Bayan at ang kahuluga nito.


Uri ng Awiting Bayan: Kahulugan:
1.
2.
3.
4.
5.​

Answer:

utor na pinasok sa ref tumigas

Leave a Reply

Your email address will not be published.