Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:, Basahing mabuti ang mga pahayag sa kahon. Isulat kung sino ang tinutukoy na pinuno ng bawat pahayag. Gawin ito sa iyong sagutang papel. , Siya ay namumuno sa bisa ng Mandate of Heaven , Siya ay namumuno dahil siya ay galling sa lahi ng diyos , Siya ay namumuno bilang hari ng sansinukob

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2:


Basahing mabuti ang mga pahayag sa kahon. Isulat kung sino ang tinutukoy na pinuno ng bawat pahayag. Gawin ito sa iyong sagutang papel.

Siya ay namumuno sa bisa ng Mandate of Heaven

Siya ay namumuno dahil siya ay galling sa lahi ng diyos

Siya ay namumuno bilang hari ng sansinukob​

Answer:

chong wan

ramon tzu

ros wander

Leave a Reply

Your email address will not be published.