Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Ibigay ang kahulugan o sumisimbolo sa mga larawan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Piliin ang tamang sagot mula sa ibaba ng larawan.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Ibigay ang kahulugan o sumisimbolo sa mga larawan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Piliin ang tamang sagot mula sa ibaba ng larawan.​

Answer:

*Bawal ang paninigarilyo

*pwdeng apakan

*palikuran ng babae at lalaki

Leave a Reply

Your email address will not be published.