Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat sa loob ng kahon kung anong kaisipang, Asyano ang tinutukoy at batayan ng pinagmulan ng kaisipang ito. Gawin ito sa, yong sagutang papel., Kaisipang Asyano, China, Japan, India /, Timog-Silangan, NG

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat sa loob ng kahon kung anong kaisipang


Asyano ang tinutukoy at batayan ng pinagmulan ng kaisipang ito. Gawin ito sa
yong sagutang papel.
Kaisipang Asyano
China
Japan
India /
Timog-Silangan
NG​

Answer:

Hindi ko po gets

Explanation:

Hindi ko getsssss

Leave a Reply

Your email address will not be published.