Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin ang tayutay na metapora O pagwawangis sa bawat pangungusap. Pahina 27

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Tukuyin ang tayutay na metapora O pagwawangis sa bawat pangungusap. Pahina 27​

Answer:

nuyan mag send ka pic tapos send mo sakin para masagutan ko

Leave a Reply

Your email address will not be published.