Gawain Sa Pagkatuto Bilang # 4 Panuto – Itala sa talahanayan sa ibaba ang 3 pagsang-ayon at 2 pagtutol na ginamit. Pagkatapos isulat sa tapat ang pangungusap. PAGSANG-AYON PAGTUTOL PANGUNGUSAP 1. 2 3. 4 5, PAKIAYOS PO ANG SAGOT BADLY NEED PO, WRONG ANSWER=REPORT

Posted on


Gawain Sa Pagkatuto Bilang # 4 Panuto – Itala sa talahanayan sa ibaba ang 3 pagsang-ayon at 2 pagtutol na ginamit. Pagkatapos isulat sa tapat ang pangungusap. PAGSANG-AYON PAGTUTOL PANGUNGUSAP 1. 2 3. 4 5


PAKIAYOS PO ANG SAGOT BADLY NEED PO

WRONG ANSWER=REPORT

Answer:

s

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.