Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Sa pagdating ng mga Espa\xf1ol sa Pilipinas, marami sa mga Pilipino ang naging Kristiyano. Niyakap nila ang pananampalataya na dinala ng mga dayuhan. Sa nakalipas na ilang daang taon, nanatili ang malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Makikita ito sa mga gawain ng mga mananampalataya kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Sa pagdating ng mga Español sa Pilipinas, marami sa mga Pilipino ang naging Kristiyano. Niyakap nila ang pananampalataya na dinala ng mga dayuhan. Sa nakalipas na ilang daang taon, nanatili ang malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Makikita ito sa mga gawain ng mga mananampalataya kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. ​

Answer:

lagyan mo Ng space gulo talaga di maintindihan

Best answer:ano nga Pala question at Tanong Diba wala

Leave a Reply

Your email address will not be published.