Gawain sa Pagkatuto Bilang 6:, Katuwang ang iyong magulang kapatid o kamag anak na mas matanda sa iyo maglista Ng 10 gulay at tukuyin ang mga presyo supply at demand nito sa pamilihan. tukuyin din Kung Ito at nasa sitwasyong surplus shortage o ekwilibriyo. gumawa Ng isang table or chart upang maipakita ang ugnayan Ng mga Ito. isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 6:


Katuwang ang iyong magulang kapatid o kamag anak na mas matanda sa iyo maglista Ng 10 gulay at tukuyin ang mga presyo supply at demand nito sa pamilihan. tukuyin din Kung Ito at nasa sitwasyong surplus shortage o ekwilibriyo. gumawa Ng isang table or chart upang maipakita ang ugnayan Ng mga Ito. isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.​

sa Oyo hotel room and all the bus

Leave a Reply

Your email address will not be published.