Gawain sa Pagkatuto B\xedlang 4: Mangalap ng mga larawan ng mga proyekto sa inyong komunidad. Kung walang larawan maaari itong iguhit . Gumawa ng isang simpleng album sa proyekto ng komunidad. Lagyan ito ng pamagat. huais puso ana 2

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bílang 4: Mangalap ng mga larawan ng mga proyekto sa inyong komunidad. Kung walang larawan maaari itong iguhit . Gumawa ng isang simpleng album sa proyekto ng komunidad. Lagyan ito ng pamagat. huais puso ana 2​

Answer:

help me Im scared of my mom

Leave a Reply

Your email address will not be published.