Gawain sa Pagkatuto B\xedlang 5: Batay sa bin\xe1sang, teksto, dugtungan ng angkop na salita sa pagtatanong upang makabuo ng, pangungusap na nagtatanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.page 9, answer:, 1.sino, 2.kailan, 3.ano, 4.paano, 5.ano

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bílang 5: Batay sa binásang


teksto, dugtungan ng angkop na salita sa pagtatanong upang makabuo ng
pangungusap na nagtatanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.page 9

answer:
1.sino
2.kailan
3.ano
4.paano
5.ano

Answer:

Dito ka sa piling ko aking tahanan


Leave a Reply

Your email address will not be published.