ha damit. 3 III. Panuto: Basahin ang mga pangungusap at alamin ang kahulugan nangga pahayag na may salungguhit. Piliin sa loob ng panaklong ang kahulugan nito at bilugan. 36.Abala ang isipan nina Bryan sa mga binabalak nilang gawin kinabukasan. (nahihibang, nag-iisip. gumugunita , nag-alala ) 37. Masaya na ang mga pananim sa hardin makalipas lamang ang ilang araw. (nagtatawanan, nagsisisayaw , nananariwa , nalulungkot ) 38. Kapag napabayaan pa, babagsak na ang negosyo nila at wala na silang hanapbuhay. (madudurog , malulugi, mawawasak, malakas ang benta) 39.Sadyang nakikiisa ang lahat sa mga gawain sa hardin. ( tumutulong , naninisi , nagpapabaya , hindi tumulong ) 3 40. Narinig ni Lolo Juan ang pagtuturu- turuan ng mga apo sa mga gawain sa poultry (pagsisisihan, pagtutulong-tulong, pag-aaral, nagbubulungan )

Posted on


ha damit. 3 III. Panuto: Basahin ang mga pangungusap at alamin ang kahulugan nangga pahayag na may salungguhit. Piliin sa loob ng panaklong ang kahulugan nito at bilugan. 36.Abala ang isipan nina Bryan sa mga binabalak nilang gawin kinabukasan. (nahihibang, nag-iisip. gumugunita , nag-alala ) 37. Masaya na ang mga pananim sa hardin makalipas lamang ang ilang araw. (nagtatawanan, nagsisisayaw , nananariwa , nalulungkot ) 38. Kapag napabayaan pa, babagsak na ang negosyo nila at wala na silang hanapbuhay. (madudurog , malulugi, mawawasak, malakas ang benta) 39.Sadyang nakikiisa ang lahat sa mga gawain sa hardin. ( tumutulong , naninisi , nagpapabaya , hindi tumulong ) 3 40. Narinig ni Lolo Juan ang pagtuturu- turuan ng mga apo sa mga gawain sa poultry (pagsisisihan, pagtutulong-tulong, pag-aaral, nagbubulungan ) ​

Answer:

basahin ninyo po hangang sa huli po mamimili po kayo ng sa huli po

Explanation:

sorry hindi ko po naiitindihan ang tanong

Leave a Reply

Your email address will not be published.