Hi, pacheck naman ng story sa w4ttpad ng kapatid kong g7 haha inutusan lang ako please naaa

Posted on


Hi, pacheck naman ng story sa w4ttpad ng kapatid kong g7 haha inutusan lang ako please naaa​

Answer:

&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$&*&&&¥¥^%^*$(÷¥÷¥#&$&#&@&!(+*×*×&@&(/(/=(*$#,$,-((@,$;$,@*=(_*÷;÷(!(÷,/%*(=&÷×&$(#;@;(@)%(#;$

Leave a Reply

Your email address will not be published.