Hi po plsss pakisagutan po ito pplss, thank u po

Posted on


Hi po plsss pakisagutan po ito pplss

thank u po​

Answer:

Narito ang mga tungkulin ng nga sangay ng pamahalaan sa Republika ng mga Romano:

  • Senate(Senado) Sila ang mga gumagawa ng batas. Ang senado ay binubuo ng tatlong daan(300) na kinatawaan na nagmula sa mayayamang mga pamilya, o yung tinatawag na Patrician. Ang kanilang ginagawa ay bigyan ng payo ang mga consul, maghain ng mga batas, at talakayin ang patakarang panlabas ng republika.
  • Consul—Kabilang sa kanilang mga tungkulin ay pangunahan ang hukbong Romano, pag-ingatan ang yaman kanilang na ang salapi ng pamahalaan, at tumayo bilang kahuli-hulihang hukom. Ang termino ng isang consul ay tumatagal ng isang taon.
  • Tribune—Ang tribune ay binubuo ng sampung pinuno na nagmula sa pangkat mga plebeian. Sila ang nagsusulong ng mga karapatan ng mga plebeian sa republika. Pwede rin silang mag-veto ng mga desisyon ng isang consul lalo na kung ang mga desisyong ito ay labag sa kanilang mga interes.
  • Assembly Ito ay kumakatawan sa karaniwang tao na nakatira sa republika. Ang mga batas noong 451 BC ay unukit ng labin-dalawang tableta na gawa ng tanso at ito ay inihayag sa Forum sa sentro ng lungsod ng Roma upang makita at mabasa ng lahat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.