HILTAMA O MALI. Panuto: Isulat ang T kung ang pahayag ay Tama at Mnaman kung ito ay Mali., 26. Lahat ng salitang magkakasingkahulugan ay pareho ang ibig sabihin, 27 May mga salitang magkakapareho ang kahulugan ngunit magkakaiba ang digno, kahulugan nito., 28. Halimbawa ng digria antas ng kahulugan, Hikbi 2192 nguyngoy -> vyak > hagulgol, 29. Magkaiba ang digno unding mga salita lalo na kapag ginamit na sa pangungusap, 30. Pare-pareho ang digri o tindi ng kahulugan ng mga salita

Posted on


HILTAMA O MALI. Panuto: Isulat ang T kung ang pahayag ay Tama at Mnaman kung ito ay Mali.


26. Lahat ng salitang magkakasingkahulugan ay pareho ang ibig sabihin
27 May mga salitang magkakapareho ang kahulugan ngunit magkakaiba ang digno
kahulugan nito.
28. Halimbawa ng digria antas ng kahulugan, Hikbi → nguyngoy -> vyak > hagulgol
29. Magkaiba ang digno unding mga salita lalo na kapag ginamit na sa pangungusap
30. Pare-pareho ang digri o tindi ng kahulugan ng mga salita​

Answer:

26.T

27.M

28.T

29.M

30.T

Explanation:

correct me if im wrong

Leave a Reply

Your email address will not be published.