I. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salitang inilalarawan.GUMAMIT NG MALAKING LETRA SA PAGSAGOT., 1. A P K A N O G (salitang panunumpa) , 2. N U U A K S D N A (pinag-usapan ng 2 panig), 3. E P L R S O N S B A E (obligasyon), 4. A W A I T L ( pananampalataya), 5. T D A A P G U P (pagsunod) *

Posted on


I. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salitang inilalarawan.GUMAMIT NG MALAKING LETRA SA PAGSAGOT.


1. A P K A N O G (salitang panunumpa)
2. N U U A K S D N A (pinag-usapan ng 2 panig)
3. E P L R S O N S B A E (obligasyon)
4. A W A I T L ( pananampalataya)
5. T D A A P G U P (pagsunod) *

Answer:

1. PANGAKO

2. KASUNDUAN

3. ERESPONSABLE

4. TIWALA

5. PAGDAPO

Yong 5 po Sorry po kong mali

Leave a Reply

Your email address will not be published.