I. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Isulat ang sagot sa patlang., Ang (1)____, ay isang pagtatalo o debateng patula tungkol sa isang paksa. Nagsimula, ito noong panahon ng mga (2)____, Madalas itong itinatanghal sa (3)___, Ito ay itinatanghal ng (4)____, kalahaok. Isang tagapamagitan at dalawang, mambabalagtas. Kung ang tagapamagitan ay babae, ang tawag sa kanya ay, (5)_____, kung lalaki naman ang tawag ay (6)____, Ang mga (7)_____, ang, nagsisilbing hurado., 8____ Si Francisco Baltazar ay kinikilalang, 9____ Ang akdang, ang unang balagtasang itinanghal sa bansa., 10_____ Ang makabagong paraan ng balagtasan sa kasalukuyan ay tinatawag na

Posted on


I. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Isulat ang sagot sa patlang.


Ang (1)____
ay isang pagtatalo o debateng patula tungkol sa isang paksa. Nagsimula
ito noong panahon ng mga (2)____
Madalas itong itinatanghal sa (3)___
Ito ay itinatanghal ng (4)____
kalahaok. Isang tagapamagitan at dalawang
mambabalagtas. Kung ang tagapamagitan ay babae, ang tawag sa kanya ay
(5)_____
kung lalaki naman ang tawag ay (6)____
Ang mga (7)_____
ang
nagsisilbing hurado.
8____ Si Francisco Baltazar ay kinikilalang
9____ Ang akdang
ang unang balagtasang itinanghal sa bansa.
10_____ Ang makabagong paraan ng balagtasan sa kasalukuyan ay tinatawag na​

Answer:

1. Balagatasan

2.Amerikano

3Teatro o Entablado

4.Tatlong kalahok

5.Lakambini

6.Lakandiwa

7.Mambabalagtas

8.”Prinsipe ng Manunulang Tagalog”

9.”Bulaklak ng Lahing Kalinis-linisan”

10.Flip Top

Leave a Reply

Your email address will not be published.