I need answers, NONSENSE ANSWERS =REPORT , CORRECT ANSWERS =BRAINLIEST , panuto:basahin ang mga sumusunod na pangungusap.Bilugan ang titik ng tamang sagot.

Posted on


I need answers


NONSENSE ANSWERS =REPORT
CORRECT ANSWERS =BRAINLIEST

panuto:basahin ang mga sumusunod na pangungusap.Bilugan ang titik ng tamang sagot.​

Answer:

4. a

5. b hope it helpssss

Leave a Reply

Your email address will not be published.