Ibigay ang kahulugan ng bawat salitang may kinalaman sa paksang, migrasyon., 1. MIGRANTS, 2. REGULAR MIGRANTS, 3. IRREGULAR , MIGRANTS, 4. TEMPORARY, MIGRANTS, 5. REGUGEES, 6. CITIZENSHIP, 7. POLITIKA, 8. LABOUR , MIGRATION, 9. EDUKASYON, 10. AMERIKA

Posted on


Ibigay ang kahulugan ng bawat salitang may kinalaman sa paksang


migrasyon.

1. MIGRANTS

2. REGULAR MIGRANTS

3. IRREGULAR
MIGRANTS

4. TEMPORARY
MIGRANTS

5. REGUGEES

6. CITIZENSHIP

7. POLITIKA

8. LABOUR
MIGRATION

9. EDUKASYON

10. AMERIKA​

Answer:

medyo mahirap din po kasi

Leave a Reply

Your email address will not be published.