ibigay ang mga pangkat ng mga misyonero prayleng dumating sa kanilang mahalagang papel na ginagampanan

Posted on


ibigay ang mga pangkat ng mga misyonero prayleng dumating sa kanilang mahalagang papel na ginagampanan​

Answer:

Tandaan Natin Ito!Malaki ang papel na ginanpanan ng simbahan sapagpaptupad ng kolonyalismo. Dahil isa sa mga layunin nito angpagpapalaganap ng relihiyon.

Tinawag na Kristiyanismo angpagmimisyonng ito ng mga pari na pinamunuan ni Andres deUrdaneta kasama ang apat na paring Augustino.

Sa Cebu unangipinatupad ang pagmimisyon kung saan unang tumanggap ngKristiyanismo.

Nagkaroon ng pagdating mga misyonerong praylegaya ng Pransiskano (1577), Heswita (1581), Dominikano(1587) at ang mga Recoletos (1606).

Maraming nabago sabuhay ng mga Pilipino bunga ng paniniwalang ito.

Explanation:

God bless

Leave a Reply

Your email address will not be published.