If you are asked, what in the world can bring you true happiness that money cannot buy? In tagalog, Kung ikaw ang tatanungin, ano rito sa mundo ang nakapagbibigay sa2019yo ng tunay na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera?, pls answer truly

Posted on


If you are asked, what in the world can bring you true happiness that money cannot buy? In tagalog, Kung ikaw ang tatanungin, ano rito sa mundo ang nakapagbibigay sa’yo ng tunay na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera?


pls answer truly

Ang aking pamilya dahil sila ang taong sumusupurta at gumagabay sa akin patungo sa aking pangarap kaya hindi ko sila kayang ipagpalit sa kahit na anong materyal na bagay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.