Ihahambing ang pamilihan na may ganap na kompetisyon at pamilihang hindi ganap ang kompetisyon

Posted on


Ihahambing ang pamilihan na may ganap na kompetisyon at pamilihang hindi ganap ang kompetisyon​

Answer:

Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang estruktura kung wala … Monopolyo – Ito ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang prodyuser

Leave a Reply

Your email address will not be published.