II. Buoin ang pangungusap sa pamamagitan nang paglapat ng wastong pahayag sa paghahambing. Isulat ang sagot sa espasyong nakalaan., 1. Si Anya ay (magaling) sa agham kaysa kay Siony. , 2. Naguluhan ang aking kapatid sa sinabi ng kaniyang kalaro dahil (malinaw) ang kaniyang pagsasalita., 3. Ang aklat at internet ay (makatutulong) sa pag-aaral ng mga mag-aaral., 4. Ang pinahiram na payong ni Ana ay (matibay) kaysa sa pinahiram ni Shayne. , 5. Ang kanyang pagpapaliwanag ay (malinaw). kaysa kay Rina. , 6. (makabubuti) ang pananatili sa bahay kaysa sa paggagala. , 7. (makasasama) sa iyo ang desisyong iyong gagawin. , 8. Noong unang panahon, (marami) lugar ang maaaring puntahan. , 9. Dahil sa ating sitwasyon (mahirap) ang pumasyal sa ibang lugar. , 10. Mahirap ang buhay kaya (mabuti) paghusayan mo ang pag-aaral., need ko na po now, thank u sa answer<33

Posted on


II. Buoin ang pangungusap sa pamamagitan nang paglapat ng wastong pahayag sa paghahambing. Isulat ang sagot sa espasyong nakalaan.


1. Si Anya ay (magaling) sa agham kaysa kay Siony.

2. Naguluhan ang aking kapatid sa sinabi ng kaniyang kalaro dahil (malinaw) ang kaniyang pagsasalita.

3. Ang aklat at internet ay (makatutulong) sa pag-aaral ng mga mag-aaral.

4. Ang pinahiram na payong ni Ana ay (matibay) kaysa sa pinahiram ni Shayne.

5. Ang kanyang pagpapaliwanag ay (malinaw). kaysa kay Rina.

6. (makabubuti) ang pananatili sa bahay kaysa sa paggagala.

7. (makasasama) sa iyo ang desisyong iyong gagawin.

8. Noong unang panahon, (marami) lugar ang maaaring puntahan.

9. Dahil sa ating sitwasyon (mahirap) ang pumasyal sa ibang lugar.

10. Mahirap ang buhay kaya (mabuti) paghusayan mo ang pag-aaral.

need ko na po now

thank u sa answer<33​

Answer:

DI KO MAINTINDIHAN BEH SORRY

Leave a Reply

Your email address will not be published.