II: Panuto: A. 1 Suriing mabuti ang mga tanong, Piliin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot sa patlang A. Organizational Skills, B.Job Skills, C.Values Component, D. Pamumunong Inspirasyunal , E.Pamumunong Transpormasyonal F.Pamumunong Adaptibo, 1. Nagsisilbing mentor ang lider sa ganitong pamumuno., 2. May mataas na antas ng pagkilala sa sarili (self-awareness ) ang lider na ito sa ganitong pamumuno., 3. Ang mga halimbawa ng ganitong pamumuno ay sina Mahatma Gandhi, Martin Luther King at Mother Teresa. , 4. Magiging ulirang tagasunod kung paiiralin ang mga mabubuting gawi sa pagtupad sa mga layunin ng pangkat. , 5. Ang kakayahang ito ay mapapaunlad sa pamamagitan ng paglinang sa kakayahang makipag ugnayan sa mga kasapi sa pangkat maging sa mga namumuno.

Posted on


II: Panuto: A. 1 Suriing mabuti ang mga tanong, Piliin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot sa patlang A. Organizational Skills


B.Job Skills
C.Values Component
D. Pamumunong Inspirasyunal
E.Pamumunong Transpormasyonal F.Pamumunong Adaptibo

1. Nagsisilbing mentor ang lider sa ganitong pamumuno.

2. May mataas na antas ng pagkilala sa sarili (self-awareness ) ang lider na ito sa ganitong pamumuno.

3. Ang mga halimbawa ng ganitong pamumuno ay sina Mahatma Gandhi, Martin Luther King at Mother Teresa.

4. Magiging ulirang tagasunod kung paiiralin ang mga mabubuting gawi sa pagtupad sa mga layunin ng pangkat.

5. Ang kakayahang ito ay mapapaunlad sa pamamagitan ng paglinang sa kakayahang makipag ugnayan sa mga kasapi sa pangkat maging sa mga namumuno. ​

Answer:

Dahil si Maria ay tao ikaw Rin ay tao parehas kayo bugok you have a good


Leave a Reply

Your email address will not be published.