II. Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong: (5 puntos bawat bilang), 1. Bakit mahalagang pag-aralan ang panitikan ng ating bansa?, 2. Bilang mag anral. paano mo mapahahalagahan ang panitikan ng Pilipinas sa kabila ng, pandemyang kinakaharap?, 3. Bilang pagtatapos, alin sa mga aralin sa Ikalawang Markahan ang naibigan mo?, Pangatuwiranan.

Posted on


II. Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong: (5 puntos bawat bilang)


1. Bakit mahalagang pag-aralan ang panitikan ng ating bansa?
2. Bilang mag anral. paano mo mapahahalagahan ang panitikan ng Pilipinas sa kabila ng
pandemyang kinakaharap?
3. Bilang pagtatapos, alin sa mga aralin sa Ikalawang Markahan ang naibigan mo?
Pangatuwiranan.​

Answer II.Panuto

1. Dapat na pag-aralan ang panitikan upang mapa-unlad ang kakayahan at kaalaman sa sariling wika. Kadalasan ng nasasalamin ang ating kultura sa ating mga panitikan. Mga kultura at paniniwala at pagkakakilanlan bilang isang mamamayan. Ang mga panitikan ay kapupulutan rin ng aral. Mga aral sa moral at pagiging mabuting tao na maaaring magamit sa tunay na buhay.

2. Bilang mag-aaral ay maipapakita ko na pinahahalagahan ko ang panitikan na aking binasa sa pamamagitan ng pag-intindi dito, pananaliksik dito at pagbahagi nito sa aking kapwa.

Kung hindi mo kasi inintindi ang binasa mong panitikan ay wala itong silbi. Kailangan mo ring magsaliksik upang malaman mo ang kultura, aral, at mahalagang impormasyon na nakapaloob sa panitikan at ibahagi mo ito upang dadami pa ang taong makababasa nito.

3. Ikalawa Ang mamarkahan dahil mahalaga Ang pananaliksik upang Malaman mo Ang kultura, aral, at mahahalagang impormasyon

Leave a Reply

Your email address will not be published.