II. TAMA O MALI. Isulat ang titik T kung tama ang pahayag at M kung mali., 41. Ang kakulangan sa mga makabagong armas ang naging dahilan ng pagbagsak ang Imperyong, Songhai, 42. Soninke ang tawag sa mga mamamayan ng Songhai., 43. Ang Imperyong Mali ay binubuo ng mga taong Mandinke., 44. Si Sunni Ali ay kilala din sa pangalang Ali Ber o All the great, 45. Ang Gao ang sentro ng kalakalan sa Mali., 46. Ang Tohua ang sentro ng pamayanan ng Polynesia na nasa gilid ng mga bundok., 47. Ang pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga Micronesian, 48. Mana ang tawag sa paniniwala sa banal na kapangyarihan na nangangahulugang “bisa o lakas”., 49. Ang pagsalakay sa maliliit na kolonyang Greek ang pamamaraan ng mga taga-Persia upang, palawakin ang kanilang imperyo., 50. Napagtagumpayan ng mga Griyego ang pagsalakay ng malaking pwersa ng Persia dahil natakot, ang mga Persian

Posted on


II. TAMA O MALI. Isulat ang titik T kung tama ang pahayag at M kung mali.


41. Ang kakulangan sa mga makabagong armas ang naging dahilan ng pagbagsak ang Imperyong
Songhai
42. Soninke ang tawag sa mga mamamayan ng Songhai.
43. Ang Imperyong Mali ay binubuo ng mga taong Mandinke.
44. Si Sunni Ali ay kilala din sa pangalang Ali Ber o All the great
45. Ang Gao ang sentro ng kalakalan sa Mali.
46. Ang Tohua ang sentro ng pamayanan ng Polynesia na nasa gilid ng mga bundok.
47. Ang pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga Micronesian
48. Mana ang tawag sa paniniwala sa banal na kapangyarihan na nangangahulugang “bisa o lakas”.
49. Ang pagsalakay sa maliliit na kolonyang Greek ang pamamaraan ng mga taga-Persia upang
palawakin ang kanilang imperyo.
50. Napagtagumpayan ng mga Griyego ang pagsalakay ng malaking pwersa ng Persia dahil natakot
ang mga Persian

Answer:

41 tama

42 tama

43 tama

44 tama

45 mali

46 tama

47 mali

48 tama

49 mali

50 tama

Leave a Reply

Your email address will not be published.