Ika-siyam ng umaga ng Lunes, naghahanda na si Gng Malvar para sa online class ng kanyang mga mos aaral sa kalagitnaan ng kanilang idase, may biglang nagtitilian sa labas ng kanilang bahay na grupo ng mga kabataan Kinailangan niyang ihinto muna ang kanilang ginagawa dahil hindi sila nagkakarinigan ng maayos ng kaniyang mga mag-aaral. Lumabas si Gng Malvar na tila naunis dahil pinaalalahanan na niya ang mga bata na huwag mag- lingay dahil mayroon siyang online class, pero tuloy pa rin ang mga ito sa kanilang pag-iingay. Kinausap niya ang mga ito at pinagsabihan na umuwi na lang muna at gawin ang kanilang modyul para hindi sila makaistorbo Nakinig naman kay Gng Malvar ang mga kabataan at nagsiuwian na ang mga ito pagkatapos Mga Gabay na Tanong 1. Bakit kinailangang pagsabihan ni Gng Malvar ang mga kabatang maiingay sa daan? 2. Napagsabihan ba ni Gng. Malvar ang mga kabataan na nag-ingay? Ano ang kanilang naging tugon? 3. Gaano ba kahalaga sa online class ang pagkakaroon ng tahimik na kapaligiran?

Posted on


Ika-siyam ng umaga ng Lunes, naghahanda na si Gng Malvar para sa online class ng kanyang mga mos aaral sa kalagitnaan ng kanilang idase, may biglang nagtitilian sa labas ng kanilang bahay na grupo ng mga kabataan Kinailangan niyang ihinto muna ang kanilang ginagawa dahil hindi sila nagkakarinigan ng maayos ng kaniyang mga mag-aaral. Lumabas si Gng Malvar na tila naunis dahil pinaalalahanan na niya ang mga bata na huwag mag- lingay dahil mayroon siyang online class, pero tuloy pa rin ang mga ito sa kanilang pag-iingay. Kinausap niya ang mga ito at pinagsabihan na umuwi na lang muna at gawin ang kanilang modyul para hindi sila makaistorbo Nakinig naman kay Gng Malvar ang mga kabataan at nagsiuwian na ang mga ito pagkatapos Mga Gabay na Tanong 1. Bakit kinailangang pagsabihan ni Gng Malvar ang mga kabatang maiingay sa daan? 2. Napagsabihan ba ni Gng. Malvar ang mga kabataan na nag-ingay? Ano ang kanilang naging tugon? 3. Gaano ba kahalaga sa online class ang pagkakaroon ng tahimik na kapaligiran?​

Answer:

1.para matapos ng maayos ang OC ni Gng malvar

2.oo at nagsiuwian na sila.

3.para makapagturo ka ng maayos at maintindihan ka ng iyong mga istudyante

Explanation:

yan lang pero sana nakatulong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.