Ikaw ba ay batang magalang? Papaano mo iginagalang ang taong nagpapahinga?

Posted on


Ikaw ba ay batang magalang? Papaano mo iginagalang ang taong nagpapahinga?​

Batang Magalang

answer:

Ako ay isang batang mayroong paggalang. Ipakikita ko ang aking paggalang sa isang nagpapahinga sa pamamagitan ng pag-alok ko ng maiinom o makakain. Bibigyan ko siya ng panahon ng katahimikan sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anumang ingay. Ang pagbibigay ng paggalang ay napapakita ng pagrespeto. Ang paggalang ay itinuturo na sa atin ng ating mga magulang simula pa noong tayo ay mga bata pa upang madala natin ang paggalang hanggang sa ating paglaki. Ang paggalang ay isang katangian na taglay ng bawat Pilipino ito ay minana pa natin mula sa ating mga ninuno at mamanahin pa ng bagong henerasyon.

Batang Magalang

brainly.ph/question/23986907

#LETSTUDY

Leave a Reply

Your email address will not be published.