inute: Isulat ang TAMA kung ang ipinahahayag hindi waste Ang Kongresong Pilipinas ang humahawak ng kapa Ang hukumanang nagpapasya upang pangalanan ari-arian ng bawat mamamayan ng bansa Ang Tagapagpapanapay pinamumunuan ito ng pangu na inihalal ng kwalipikadong mga botante. Nabuo ang Saligang Batas ng 1935 noong Pebrero 8,19 Bu as Ivdinem

Posted on


inute: Isulat ang TAMA kung ang ipinahahayag hindi waste Ang Kongresong Pilipinas ang humahawak ng kapa Ang hukumanang nagpapasya upang pangalanan ari-arian ng bawat mamamayan ng bansa Ang Tagapagpapanapay pinamumunuan ito ng pangu na inihalal ng kwalipikadong mga botante. Nabuo ang Saligang Batas ng 1935 noong Pebrero 8,19 Bu as Ivdinem​

Answer:

mali

Explanation:

nabuo ang saligang batas noong 1985

Leave a Reply

Your email address will not be published.