Ipaliwanag ang mga yugto ng makataong kilos

Posted on


Ipaliwanag ang mga yugto ng makataong kilos ​

Answer:

Intensyon ng layunin. Hanggang ngayon ay wala pa rin kalayaan si Alvin na pumili dapagkat ang kanyang kilos-loob ay likas na tumatanggap ng lamang kung ano ang mabuti na sinasabi ng kanyang isip. Mayroon siyang pera ngunit iniipon niya iyon para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan niyang pumili, bilhin niya ang bagong modelo ng cellphone o hayaang maubos ang pera para sa kaniyang pag-aaral sa kolehiyo. Kung itinigil na niya ang edita na bilhin ang cellphone ,natatapos na rito ang moral na kilos. Kung nag-isip pa soya ng ibang alternatibo tulad ng panghihiram ng pera sa mga kaibigan o barkada, ang moral na kilos ay nagpapatuloy. Pinag-iisipan na niya ngayon ang ibat ibang paraan, upang mabili ang bagay na iyon. Bibilhin ba niya ito ng cas o installment, o nanakawin niya?

Leave a Reply

Your email address will not be published.