Isagawa, Magaling! Subukang sagutin ang karagdagang gawain upang lumalim ang pagkakaintindi sa paksa. , Gawain 7: Hand Signals , Punan ng mga pahayag ang column ayon sa iyong napiling pagpapasya at magbigay ka ng iyong suhestyon kung paano ito tutugunan., 1. Foot Binding, 2.pambahay lang ang babae., 3.Bride Price mula sa kodigo ni Hammurabi, 4.pagpataw ng kamatayan sa mga kababaihan dahil di tapatsa kanilang asawa., 5. child marriage, 6.Sati, just right “thumb up” or “thumb down” , to make it simple thankyou ;), nonsense answer will be reported, nonsense=report, need ko ng tamang sagut ngayon, hope you ca help me

Posted on


Isagawa


Magaling! Subukang sagutin ang karagdagang gawain upang lumalim ang pagkakaintindi sa paksa.
Gawain 7: Hand Signals
Punan ng mga pahayag ang column ayon sa iyong napiling pagpapasya at magbigay ka ng iyong suhestyon kung paano ito tutugunan.

1. Foot Binding
2.pambahay lang ang babae.
3.Bride Price mula sa kodigo ni Hammurabi
4.pagpataw ng kamatayan sa mga kababaihan dahil di tapatsa kanilang asawa.
5. child marriage
6.Sati

just right “thumb up” or “thumb down”
to make it simple thankyou 😉

nonsense answer will be reported
nonsense=report
need ko ng tamang sagut ngayon
hope you ca help me​

Answer:

thank you for the update on the first day of work I check the status of my stimulus check mi acc its a good day for you guys hear me or not I can recognize the name of your friend were you thinking of me too and Im going back read the book of revelation chapter po ang aking sarili at hindi ka na lang ako sa kanya na lang ako sa kanya :|)

Leave a Reply

Your email address will not be published.