Isang salita sa apat na larawan. Batay sa larawang ipinakita sa ibaba, magbigay ng isang salitang nangingibabaw sa apat na larawan. Isulat sa kahon ang kaisipang nakuha at pagkatapos ay iugnay ito sa sarili, lipunan at daigdig. Sundin ang pormat. Kaisipang nakuha: Lipunan: Sarihi: Daigdig:

Posted on


Isang salita sa apat na larawan. Batay sa larawang ipinakita sa ibaba, magbigay ng isang salitang nangingibabaw sa apat na larawan. Isulat sa kahon ang kaisipang nakuha at pagkatapos ay iugnay ito sa sarili, lipunan at daigdig. Sundin ang pormat. Kaisipang nakuha: Lipunan: Sarihi: Daigdig:​

Answer:

Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour.Touch and hold a clip to pin it. Unpinned clips will be deleted after 1 hour.

Leave a Reply

Your email address will not be published.