Iskrip Mo to! Panuto: Sumulat ng isang iskrip tungkol sa pag-ibig gamit ang mga elemento ng dula. Gawing gabay ang rubric sa pagsulat ng iskrip.

Posted on


Iskrip Mo to! Panuto: Sumulat ng isang iskrip tungkol sa pag-ibig gamit ang mga elemento ng dula. Gawing gabay ang rubric sa pagsulat ng iskrip.​

Answer:

ang pag ibig ay lason

Explanation:

and I thankyou

Leave a Reply

Your email address will not be published.