Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga pribadong indibidwal ay ginamit ang kanilang kayamanan para sa kapital. A.Kapital B.Kapitalismo C.Negosyo D.Pag-iimpok

Posted on


Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang mga pribadong indibidwal ay ginamit ang kanilang kayamanan para sa kapital. A.Kapital B.Kapitalismo C.Negosyo D.Pag-iimpok​

Answer:

B. Kapitalismo

Explanation:

Yore Welcome!

Leave a Reply

Your email address will not be published.