Ito ay sapilitang pagbili ng mga Espanyol sa mga ani ng mga katutubong sa murang halaga. A. Kalakalang Galyon C. Sapilitang Paggawa B, Sistemang Bandala D. Reduccion Ano ang huwis na kailangang hayaran upang suportahan ang hukbong military sa pagsugpo sa

Posted on


Ito ay sapilitang pagbili ng mga Espanyol sa mga ani ng mga katutubong sa murang halaga. A. Kalakalang Galyon C. Sapilitang Paggawa B, Sistemang Bandala D. Reduccion Ano ang huwis na kailangang hayaran upang suportahan ang hukbong military sa pagsugpo sa​

\large\sf{B. \:Sistemang \:bandala}

Dahil nisapilitang pagbili ng mga espanyol sa mga kanilang katutubong sistemang bandala sa murang halaga.

#CarryOnLearning

Leave a Reply

Your email address will not be published.