Ito ay tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan na maliliit na negosyante at mga magsasaka upang paramihin ang kanilang produksiyon at pataasin ang supply ng mga produkto., a. Subsidy, b. Pamilihan, c. Teknolohiya, d. Panahon/klima

Posted on


Ito ay tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan na maliliit na negosyante at mga magsasaka upang paramihin ang kanilang produksiyon at pataasin ang supply ng mga produkto.


a. Subsidy
b. Pamilihan
c. Teknolohiya
d. Panahon/klima​

Answer:

they are the best thing that makes you laugh for me

Leave a Reply

Your email address will not be published.