Kaisipang asyano sa pagbuo Ng mga imperyo tsina ,India ,japan

Posted on


Kaisipang asyano sa pagbuo Ng mga imperyo tsina ,India ,japan​

Explanation:

India-ang unang hari nila ay nabubuo sa pamama gitan ng pagsasama-sama

china-ipinagmalaki nila ang kanilang nasyon

japan-meron Silang sariling kultura

(. ❛ ᴗ ❛.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.