Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na kayang maipagbili. Samantalang kapag bumababa ang presyo, bumababa din ang supply ng mga produkto., a. Batas ng supply, b. Batas ng demand, c. Supply function, d. Supply schedule, pasagot pls

Posted on


Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na kayang maipagbili. Samantalang kapag bumababa ang presyo, bumababa din ang supply ng mga produkto.


a. Batas ng supply
b. Batas ng demand
c. Supply function
d. Supply schedule

pasagot pls​

Answer:

c. supply function

Explanation:

i know if you

Leave a Reply

Your email address will not be published.