KARAGDAGANG GAWAIN PARA SA WEEK 6 – PERFORMANCE / PRODUCT-BASED TASK 2713, “Gumawa ng isang maikling USAPAN o DIYALAGO batay sa sumusunod na sitwasyon : Ipagpalagay mo ang iyong sarili na isang reporter o mamamahayag mula ABS-CBN, GMA o TV5 na may”, pagkakataong makausap ang Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ilahad mo ang iyong mga katanungan o mga nais mong sa kanya patungkol sa sitwasyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapabakuna o pagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na mabigyan ng libreng bakuna panlaban sa COVID-19., “Ilahad din sa usapang gagawin ang mga tugon o sa palagay mo ay marapat sabihin o mga kasagutan ng Pangulo sa iyong mga katanungan na papabor sa pangangailangan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ang tauhan sa gagawin mong usapan o diyalogo ay IKAW at si PANGULONG DUTERTE”, pasagot plsss…

Posted on


KARAGDAGANG GAWAIN PARA SA WEEK 6 – PERFORMANCE / PRODUCT-BASED TASK ✓


Gumawa ng isang maikling USAPAN o DIYALAGO batay sa sumusunod na sitwasyon : Ipagpalagay mo ang iyong sarili na isang reporter o mamamahayag mula ABS-CBN, GMA o TV5 na may

pagkakataong makausap ang Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ilahad mo ang iyong mga katanungan o mga nais mong sa kanya patungkol sa sitwasyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapabakuna o pagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na mabigyan ng libreng bakuna panlaban sa COVID-19.

Ilahad din sa usapang gagawin ang mga tugon o sa palagay mo ay marapat sabihin o mga kasagutan ng Pangulo sa iyong mga katanungan na papabor sa pangangailangan ng mga mamamayan ng Pilipinas. Ang tauhan sa gagawin mong usapan o diyalogo ay IKAW at si PANGULONG DUTERTE

pasagot plsss…​

Answer:

umawa ng isang maikling USAPAN o DIYALAGO batay sa sumusunod na sitwasyon: Ipagpalagay mo ang iyong sarili na isang ‘reportero mamamahayag mula ABS-CBN, GMA o TV5 na may pagkakataong makausap ang Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Ilahad mo ang iyong mga katanungan o mga nais mong sabihin sa kanya patungkol sa sitwasyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapabakuna o pagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na mabigyan ng libreng bakuna panlaban sa COVID-19. lahad din sa usapang gagawin ang mga tugon o sa palagay mo ay marapat sabihin o mga kasagutan ng Pangulo sa iyong mga katanungan na papabor sa pangangailangan ng mga mamamayan ng Pilipinas Ang tauhan sa gagawin mong usapan o diyalogo ‘ay IKAW at si PANGULONG DUTERTE

Leave a Reply

Your email address will not be published.