Kilos/gawi sa niyebeng itim

Posted on

Kilos/gawi sa niyebeng itim 

Answer:

Si Li Huiquan ay nakitaan ng pagsusumikap at tiyaga. Gumawa siya ng paraan upang mabenta ang kanyang mga paninda sa paraan hindi pa naisip ng ibang mga tindero.

Dahi dito, kinainggitan siya ng iba at gumawa sila ng paraan upang sirain ang kanyang kredebilidas bilang tindero.

Sa kabila nito, hindi siya nagtanim ng anumang galit sa mga taong gumagawa ng masama sa kanya bagkus ay lalo pa nitong pinagbuti ang kanyang pagtitinda kaya naman umunlad ang kanyang kabuhayan

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.