Kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, ano-ano ang iyong gagawin upang tulungang umunlad ang, mga mamamayang nasasakupan? Ilahad ang iyong planong pangkabuhayan na nagpapakita ng, iyong mga gagawin bilang pinuno.

Posted on


Kung ikaw ay isang pinuno ng bansa, ano-ano ang iyong gagawin upang tulungang umunlad ang


mga mamamayang nasasakupan? Ilahad ang iyong planong pangkabuhayan na nagpapakita ng
iyong mga gagawin bilang pinuno.

Answer:

ang mga bilihin ay i baba ko ubang sila ay kaya nilang bilhin at tutulungan ko ang nga pagalagal sa daan at bibigyan ko ng pamumuhay at bahay

Explanation:

saba maka tukong

Leave a Reply

Your email address will not be published.