kung ikaw ay nabubuhay na sa panahon ng kolonyalismo o pananakop nanaisin mo rin ba na mabinyagang kristiyano at tuluyang talikuran ang iyong relihiyon?

Posted on


kung ikaw ay nabubuhay na sa panahon ng kolonyalismo o pananakop nanaisin mo rin ba na mabinyagang kristiyano at tuluyang talikuran ang iyong relihiyon?

Answer:

oo

Explanation:

Leave a Reply

Your email address will not be published.