Lll. Tukuyin kung saang rehiyon umusbong ang sumusunod ng mga pilosopiya paniniwala at relihiyon at kaisipang asyano piliin ang iyong sagot sa ibaba at isulat lamang ang titik ng iyong sagot sa nakalaang patlang,

Posted on


Lll. Tukuyin kung saang rehiyon umusbong ang sumusunod ng mga pilosopiya paniniwala at relihiyon at kaisipang asyano piliin ang iyong sagot sa ibaba at isulat lamang ang titik ng iyong sagot sa nakalaang patlang
Answer:

Bigyan niyo naman ako ng answer

Leave a Reply

Your email address will not be published.