Lunes ng umaga, nagsabi ang inyong lider na gagawa kayo ng PowerPoint presentation sa silid-aklatan pagdating ng lunch break. A. Kaagad na sumang-ayon. B. Sabihin sa lider na hindi ka puwede dahil lunch break. C. Magdahilan na pagod ka dahil marami kang ginawa noong Linggo. D. Imungkahi na magbayad ng gagawa para maganda ang pagkagawa.

Posted on


Lunes ng umaga, nagsabi ang inyong lider na gagawa kayo ng PowerPoint presentation sa silid-aklatan pagdating ng lunch break. A. Kaagad na sumang-ayon. B. Sabihin sa lider na hindi ka puwede dahil lunch break. C. Magdahilan na pagod ka dahil marami kang ginawa noong Linggo. D. Imungkahi na magbayad ng gagawa para maganda ang pagkagawa.​

Answer:

A. Kaagad na sumangayon

Explanation:

A technic to answer much faster is to read every choice you got in the question chose the best answer base on what yove read. Pa brainliest nalang po pls

Leave a Reply

Your email address will not be published.