Magaling sa Math si Craig. Siya ang panlaban ng paaralan sa mga contest at palagi syang nananalo. Siya ay nagtuturo sa kanyang kamag-aral na nahihirapan sa Math tuwing hapon bago sya umuwi., LAYUNIN:, PARAAN: , SIRKUMSTANSYA:

Posted on


Magaling sa Math si Craig. Siya ang panlaban ng paaralan sa mga contest at palagi syang nananalo. Siya ay nagtuturo sa kanyang kamag-aral na nahihirapan sa Math tuwing hapon bago sya umuwi.


LAYUNIN:

PARAAN:

SIRKUMSTANSYA:​

Answer:

layunin: Makatulong sa kapwa niya kamag-aral na nahihirapan sa math

paraan: Pagtuturo at pagbabahagi ng kaniyang kaalaman

sirkumstansya: Mas pinili ni Craig na tumulong sa kapwa niya kamag-aral na nahihirapan sa math sa pamamagitan ng pagtuturo tuwing hapon bago siya umuwi.

Explanation:

Hope it helps

Leave a Reply

Your email address will not be published.