Magbigay ng tatlong hindi magandang naidulot ng piyudalismo, pakisagot po ng maayos:)

Posted on


Magbigay ng tatlong hindi magandang naidulot ng piyudalismo

pakisagot po ng maayos:)​

ANSWER:

pagpapahirap sa buhay ng mga magsasaka na magsasaka, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Black Plague, at sa pamamagitan ng pagkontrol sa buhay ng mga hindi nakapag-aral at mahihirap.

Ang pyudalismo ay negatibong nakaapekto sa Europa noong Middle Ages sa pamamagitan ng pagpapahirap sa buhay ng mga magsasaka na magsasaka, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Black Plague, at sa pamamagitan ng pagkontrol sa buhay ng mga hindi nakapag-aral at mahihirap. Ang mga walang pinag-aralan na magsasaka ay kontrolado ng maharlika. Wala silang mga karapatan at naghihigpit sa maraming bagay.

HOPE THIS HELPS!

Leave a Reply

Your email address will not be published.